Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις

Από το 2013, η Karastergiou Bros λειτουργεί υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονικής (ΚΑΘ), στο Β57, έτσι ώστε τα προϊόντα να γίνουν πιο προσιτά και σε πελάτες που είτε δραστηριοποιούνται στις λιανικές πωλήσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, είτε σε χονδρέμπορους από την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδας. Επίσης, το υποκατάστημα αποτελεί ένα σημείο πώλησης για πελάτες των Βαλκανικών χωρών, χωρών που ανέκαθεν αποτελούσαν εξαγωγικό προορισμό των προϊόντων της Karastergiou Bros. Το 2014, εκτός του καταστήματος Β57, η Karastergiou Bros λειτουργεί και το B55, αυξάνοντας το συνολικό της ψυχώμενο χώρο στην ΚΑΘ σε 120 τμ.

Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις

Η Karastergiou Bros μεταφέρει τα φρούτα από τον εκάστοτε τόπο παραγωγής στο συσκευαστήριο και από εκεί στο υποκάταστημα ή σε άλλους πελάτες στην Ελλάδα με έναν ιδιόκτητο στόλο 6 φορτηγών, 3 εκ των οποίων είναι φορτηγά ψυγεία. Πέρα από τα ιδιόκτητα όχήματά μας, η Karastergiou Bros συνεργάζεται μακροχρόνια με συγκεκριμένους μεταφορείς, τόσο για τις οδικές, όσο και για τις θαλάσσιες μεταφορές, έτσι ώστε η παράδοση των προϊόντων στον πελάτη να γίνεται με με συνέπεια, ασφάλεια και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις